Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LieverSpelen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.2 LieverSpelen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Het verzenden gebeurt binnen 48 na bijschrijving op onze rekening, tenzij anders anngegeven. Met uitzondering van zon- en feestdagen.Wij maken gebruik van de diensten van TNT-post. Deze levert doorgaans binnen 1-3 werkdagen binnen Nederland en 2-6 werkdagen in overige landen binnen Europa. De leveringstermijn voor landen buiten Europa is per land verschillend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn
4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een e-mail te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij LieverSpelen , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LieverSpelen. . LieverSpelen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 LieverSpelen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 LieverSpelen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. (indien van toepassing)

7. Betaling
7.1 LieverSpelen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
7.2 LieverSpelen biedt de volgende betaal mogelijkheden,
AfterPay: Achteraf betalen, iedere bestelling wordt, op basis van een veelvoud aan factoren, bepaald of u gebruik kunt maken van deze optie. Het kan daarom voorkomen dat u niet altijd gebruik kunt maken van betalen op rekening, ook wanneer dit bij eerdere orders wel het geval was. Wij behouden ons het recht voor om betalen op rekening niet in alle gevallen aan te bieden. In dat geval kunt u gebruikmaken van één van de andere betaalmogelijkheden die wij u bieden.
Ideal: Online betalen via uw eigen bank.
PayPal: Betalen via eigen PayPal account met creditcard of via Bank.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LieverSpelen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens is het niet toegestaan afbeeldingen te kopiëren zonder toestemming van LieverSpelen .

9. Overmacht
9.1 LieverSpelen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LieverSpelen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Mijnhemeltje.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LieverSpelen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 LieverSpelen is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of diefstal bij TNT-post . U kunt te alle tijden kiezen voor aangetekende of verzekerde verzending. Dit is apart aan te geven tijdens het bestelproces en voor eigen rekening.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LieverSpelen  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het betreffende arrondissement kennis, tenzij LieverSpelen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter..

Geef een reactie